Isolatie speelt een essentiële rol in het brandwerend maken van constructies. Belangrijke vragen daarbij zijn:

De invloed van de temperatuurontwikkeling bij brand in constructies kan worden beperkt door het gebruik van (isolatie) materiaalsoorten met een hoge thermische traagheid. Maar er kan ook worden gedacht aan een hoge thermische traagheid van de wandoppervlakken en/of een (bijna) onbrandbaar wandoppervlak ter bescherming van daarachter gelegen brandbaardere (isolatie)materialen.

Brandveilig Bouwen Nederland heeft in haar kennisdossier ‘De Essentiële Bouwkundige Controlepunten’ een sectie opgenomen over platen, blokken en isolatiemateriaal. Naast uitleg over deze bouwmaterialen in relatie tot een brandveilige constructie, bevat het hoofdstuk concrete handvatten om het brandveiligheidsniveau en de mogelijke verbeteringen van de eigen constructie te bepalen.

Inclusief handige checklist