Doelgerichte vluchtveiligheid

In grote ruimten is vaak meer tijd beschikbaar voor ontvluchting. Maar vaak zijn er er ook meer gebouwgebruikers aanwezig en is er ook meer tijd nodig. Zolang de benodigde tijd de beschikbare tijd niet overschrijdt kan er veilig worden gevlucht.

Naarmate het verschil tussen beschikbare en benodigde tijd groter wordt neemt ook het niveau van de vluchtveiligheid in het grote compartiment toe. De hamvraag daarbij is: hoeveel marge is nodig tussen beschikbare en benodigde vluchttijd om te kunnen spreken van voldoende vluchtveiligheid? En welke maatregelen zijn denkbaar wanneer de marge onvoldoende is?

Deze paper (18 pagina's) gaat dieper in op voorschriften & doelen en beschrijft de casus 'Markthal - 10.000m2 vloeroppervlakte en een hoogte van 7 meter'.

Er worden rekenvoorbeelden genoemd vanuit het perspectief ASET-RSET.

De methodiek wordt het komende jaar verfijnd. Daarnaast wordt ook voor andere risico subsystemen een dergelijke doelgerichte uitwerking ontwikkeld.

 

Deze casus is geschreven door Ir. R.A.P. van Herpen en is ontwikkeld in het lectoraat Fire Safety of Buildings (Saxion / IFV, augustus 2016)