Innovatief-watermistsysteem-in-hotel-W-Amsterdam

De hotelketen en de eigenaar van het gebouw overwogen om, ten behoeve van de brandveiligheid, een sprinklersysteem in het hoteldeel toe te passen. Er moest echter rekening gehouden worden met de beperkte ruimte voor een waterreservoir en de ontwerpbeperking dat geen massa aan het gebouw mocht worden toegevoegd. Daarom was een sprinklersysteem niet aan de orde. Wat is dan het alternatief?

Een intervieuw met Hugo Verboven, senior adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid bij DPA Cauberg-Huygen

"Wat is luxe waard als de brandveiligheid van het gebouw niet gewaarborgd is?"

Lees in de whitepaper over de keuze voor en inrichting van het watermistsysteem’.